De Inktpot 2.0

Zondag 11 januari 2015 was het zover. De weder­geboorte van Beeldblad De Inktpot. In digitale vorm èn in het Engels (want voor –mogelijk– een internationaal publiek): De Inktpot 2.0. Verder de vertrouwde formule: strips en ander vrij werk van Utrechtse tekenaars over ‘onze’ stad.

Dit eerste nummer ‘nieuwe stijl’ is maar liefst 68 pagina's dik. Het bevat bijdragen van Albo Helm, Tobi Dahmen, Arne Zuidhoek, É (André Slob), Paul Schoondermark, Ronald van der Heide, Nico Stolk & Niels Bongers, Arianne Notenboom, Ype Driessen, Danibal, Joshua Peeters en Niels de Hoog.

Enkele pagina's uit De Inktpot 2.0 (klik voor een grotere versie)

Bestellen

Gedurende de eerste maand na verschijning kon De Inktpot 2.0 gratis worden gedownload. Vanaf nu is het alleen op aanvraag en na betaling verkrijgbaar. Stort € 3,- op gironummer NL91 INGB 0009 5821 76 t.n.v. “N.Stolk, inz. De Inktpot” onder vermelding van “De Inktpot 2.0” en zet daarbij het e-mailadres waarop je het bestand wilt ontvangen. De PDF van De Inktpot 2.0 zal dan zo spoedig mogelijk verstuurd worden via WeTransfer.

op