Uitgaven

Een overzicht van (bijna) alle uitgaven van De Inktpot. Klik op de link voor meer informatie. Sommige uitgaven zijn nog na te bestellen in het virtuele Inktpotwarenhuis.

1122 - Een Utrechtse familiekroniek

In 2022 is het 900 jaar geleden dat Utrecht stadsrechten kreeg. De enorme ontwikkeling die de stad doormaakte in de twee eeuwen daarna, wordt verteld aan de hand van de geschiedenis van één familie, de familie De Vries in: 1112 - Een Utrechtse familiekroniek.

De Dwaalgids van Utrecht omslag Dwaalgids van Utrecht

Een stripboek over tijd, aan de hand van de geschiedenis van een zevental panden in de binnenstad van Utrecht. Het boek wordt gemaakt ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum van het Utrechts Monumentenfonds, maar komt beschikbaar voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van de stad.

De Dwaalgids van Utrecht gaat over twee kinderen die tijdens een stadswandeling met hun grootouders verzeild raken in het verleden van de huizen die ze bezoeken. Het monumentengidsje van opa blijkt de kinderen op magische wijze naar het verleden te kunnen transporteren. Daar maken ze gebeurtenissen mee uit de geschiedenis van de panden en van de stad Utrecht, en spreken ze personen die een rol spelen bij die gebeurtenissen. In de loop van het verhaal ontdekken de kinderen dat ze met het gidsje door de tijd kunnen navigeren en zelfs de loop der gebeurtenissen –een beetje– kunnen beïnvloeden.

Eerlijk zullen we alles delen! omslag Eerlijk zullen we alles delen!

In opdracht van Kaderacademie van de FNV is het stripalbum Eerlijk zullen we alles delen! gemaakt. Twintig tekenaars lieten zich inspireren en informeren door kaderleden en bestuurders van de FNV. De meeste strips vertellen verhalen van nu uit verschillende sectoren en uit verschillende delen van het land; twee strips vertellen een verhaal van vroeger, onder andere over het ontstaan van de vakbeweging. Het is een kerstcadeautje voor de kaderleden, de vakbonds­vrijwilligers van de bond, als blijk van waardering voor hun inzet.

Panorama van Utrecht 1859 - 2017

In 1859 werd het Panorama van Utrecht gepubliceerd, een meterslange tekening van een rondwandeling om de stad Utrecht met steeds wisselende gezichten vanaf de singels. De tekening laat heel precies de situatie van 1859 zien, aan­gekleed met schepen en bootjes op het water, en met enig verloop van de seizoenen in de loop van de tekening. Deze werd gepubliceerd in de vorm van een ‘leporello’: één lange strook papier, als een harmonica tot boek gevouwen. Tekenaars van De Inktpot maakten een nieuwe versie van het panorama: het Panorama van Utrecht 1859-2017.

Utrechts Psalter 2016 A.D.

Het Utrechts Psalter is een middeleeuws handschrift met psalmen en Bijbelse liederen die op spectaculaire wijze zijn geïllustreerd. Het is al 300 jaar in het bezit van de Universiteit Utrecht en staat sinds najaar 2015 op de UNESCO-lijst van documentair erfgoed. In het kader van het 76e lustrum van de universiteit zijn twintig striptekenaars gevraagd een eigen moderne verbeelding van een psalm te maken, net zoals dat in het Utrechts Psalter is gedaan. In Utrechts Psalter 2016 A.D. staan deze twintig nieuwe ‘verstrippingen’.

Maarten

Een compilatie van de twaalf korte strips over stadsheld Maarten, ’de metafysische monteur‘, die tussen 2003 en 2009 verschenen in uitgaven van De Inktpot, plus twee niet eerder verschenen verhalen. En voor het eerst zijn alle strips in deze uitgave ingekleurd, ambachtelijk met potlood!

Saint Martin

Ter gelegenheid van de 1700ste (jawel!) geboortedag van Sint Maarten, de schutspatroon van Utrecht en van de Franse stad Tours - de man was immers ook bisschop van Tours - is een vertaling in het Frans gemaakt van Sint Maarten - Een levende legende: Saint Martin - une légende vivante.

De halsdoek van Cunera

Op 12 juni – volgens de oude Utrechtse Heiligenkalender de dag van Sinte Cunera – is De halsdoek van Cunera verschenen. Het boek belicht de legende van Cunera, de stadspatrones van Rhenen, en laat zien hoe de legende verband houdt met de middeleeuwse geschiedenis van Rhenen en de Grebbeberg. Het boek telt tien strips van de hand van tien verschillende tekenaars, ingebed in een raamvertelling in de vorm van een fotostrip.

De Inktpot 2.1

Utrecht en fietsen. In De Inktpot 2.1 staat het alledaagse ‘Hollandse’ fietsen centraal: fietsen naar het werk en voor de ontspanning, met z'n allen op de fiets, samen op één fiets, fietsen door rood en op de stoep, fietsendiefstal, kinderzitjes, de oceaan van fietsen bij het station, luchtfietsen: alles komt voorbij. Te koop voor slechts € 3,-!

De Inktpot 2.0

Zondag 11 januari 2015 was het zover. De weder­geboorte van Beeldblad De Inktpot. In digitale vorm èn in het Engels (want voor –mogelijk– een internationaal publiek): De Inktpot 2.0. Verder de vertrouwde formule: strips en ander vrij werk van Utrechtse tekenaars over ‘onze’ stad. Dit eerste nummer ‘nieuwe stijl’ is maar liefst 68 pagina's dik!

Adventskalender

December 2014 zijn tekenaars van De Inktpot met collega’s van Pure Fruit (Kiel, Duitsland) in ‘duel’ gegaan om samen De(r) Adventskalender te maken. Een online variant op de welbekende papieren adventskalender, waarbij aftellend naar Kerst elke dag één luikje mag worden opengemaakt.

De Schone Zakdoek

Op zaterdag 22 maart 2014 verscheen het eerste nummer van De Schone Zakdoek sinds 70 jaar. Na een officiële presentatie op de Kunststripbeurs te Utrecht, is het medio juni opgenomen in de collectie van het Letterkundig Museum te Den Haag.

De Schone Zakdoek is het eerste en belangrijkste surrealistische tijdschrift van Nederlandse bodem. Het is gemaakt in Utrecht tijdens de Tweede Wereldoorlog. Tussen 1941 en 1944 verschenen er 36 nummers van De Schone Zakdoek in een oplage van 1 exemplaar. Met De Schone Zakdoek nr. 37 brengen 25 hedendaagse kunstenaars hieraan een hommage.

omslag De Inktpot AnthologyDe Inktpot Anthology

Het is inmiddels (ruim) 10 jaar geleden dat het eerste nummer van De Inktpot uitkwam. En dat wordt gevierd met een jubileumuitgave, een heuse “De Inktpot Anthology”, een verzameling van het beste uit onze uitgaven van die tien jaar.

Geheel in stijl van de huidige tijd gaat het hier om een digitale uitgave. En het mooiste van dit alles: gratis te downloaden!

De dans van de gezanten

omslag De dans van de gezantenOp 11 april 1713 werden de eerste verdragen getekend van de Vrede van Utrecht, een gebeurtenis die 300 jaar na dato in Utrecht uitbundig werd gevierd. De Inktpot deed mee, met het stripboek De dans van de gezanten, waarvan ook een Engelstalige editie verscheen, The Dance of the Envoys. Het boek is gemaakt in nauwe samenwerking met Het Utrechts Archief, en verhaalt van de gebeurtenissen in Utrecht tussen 1712 en 1715 rond de onderhandelingen die tot de historische Vrede van Utrecht leidden.

Voor het boek namen 14 Utrechtse tekenaars ieder een maand uit die periode onder handen. We maken zo kennis met een cast van internationale onderhandelaars en Nederlandse notabelen, maar ook met de gewone bewoners van het oude, nog ommuurde Utrecht. En komen door hen de smeuïge, grappige, maar ook voorheen onbekende feiten uit de geschiedenis te weten (uitgave: voorjaar 2013).

Turkartoon

omslag TurkartoonTurkartoon is een poging de hedendaagse Turkse stripwereld in kaart te brengen. De Turkse strip blijkt een rijkgevulde schatkamer met immer uitdijende wanden. Buiten Turkije zijn de tekenaars vrijwel onbekend, de tijdschriften moeilijk verkrijgbaar, geen albums vertaald.

Met een tentoonstelling, een krant en een blog zetten we onze hardwerkende, grappige en vaak briljante Turkse collega's in het zonnetje. De tentoonstelling startte in Utrecht, en trok daarna door de rest van Nederland, ter gelegenheid van de viering van 400 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Turkije. Bij de tentoonstelling verscheen een -gratis- catalogus, vormgegeven als een Turkse stripkrant (uitgave: voorjaar 2012).

Sint Maartenomslag Sint Maarten

Sint Maarten, een levende legende biedt een historisch verantwoorde, luchtige kijk op de geschiedenis van de schutspatroon van Utrecht. Het boek is een initiatief van het Utrechtse Sint Maartensberaad. In het driedelige stripboek wordt verteld over het leven van Sint Maarten (door Niels Bongers en Nico Stolk), over de legendevorming rond zijn persoon (door Joshua Peeters) en over zijn nagedachtenis in de stad (door Albo Helm) (uitgave: november 2011).

Komiks z Utrechtu

omslag Komiks z UtrechtuUitgegeven in het kader van de stedenband tussen Utrecht en Brno, de tweede stad van Tsjechië. Van oktober tot december 2010 werd werk van tekenaars van De Inktpot tentoongesteld in Brno, in de openbare bibliotheek, de kunstgalerie van de gemeente en het culturele centrum van de universiteit. Voor de tentoonstelling werden strips die eerder in De Inktpot verschenen in het Tsjechisch vertaald door studenten van de sectie Neerlandistiek van de universiteit van Brno. Als catalogus bij de tentoonstelling verscheen deze Tsjechische editie van De Inktpot (uitgave: najaar 2010).

Utrecht Centraalomslag Utrecht Centraal

Utrecht Centraal is een catalogus van Utrechtse tekenaars (en fotografen) die een verhaal in beelden te vertellen hebben. Zo'n 20 tekenaars, met diverse stijlen en in diverse genres – van realistisch tot cartoonesk, van humoristisch tot melancholiek, van kunst tot pop, van superheldenpulp tot kinderprentenboek – presenteren zich elk op twee pagina's – één strippagina en één beeldpagina, al dan niet in combinatie. Met een inleiding van Jack Nouws (uitgave: september 2009).

Schetsboek Leidsche Rijn

omslag Schetsboek Leidsche RijnTekeningen uit de Vinex! 20 pagina's schetsen van Albo Helm, Rob van Barneveld, Joshua Peeters, Niels Bongers, Ronald van der Heide, Pascal Oost, Brigida Almeida en Meindert Keuning. Plus 20 pagina's blanco voor eigen gebruik (uitgave: 2008).

Straatnieuws

omslag StraatnieuwsEen Straatnieuws special met als thema: ‘Oud & Nieuw’. Uit het persbericht: “Straatnieuws geeft haar verkopers een dertiende maand met een speciale uitgave. De Utrechtse straatkrant is volledig als podium aangeboden aan het Utrechts tekenaars broederschap De Inktpot. Die uitnodiging hebben zij met beide handen aangegrepen om hun nieuwe werkwijze een kickstart te geven. Ze zijn onlangs gestopt met hun kwartaalblad, maar willen als Inktpot toch strips blijven uitgeven en projecten ondernemen. Straatnieuws had er wel oren naar omdat zij Utrechtse initiatieven de ruimte wil bieden om zich te manifesteren op hun podium; de krant” (uitgave: winter 2007).

Utrechts Beeldblad

Tussen november 2003 en oktober 2007 verschenen 14 nummers van De Inktpot - Utrechts beeldblad uitgegeven in eigen beheer. “We wilden een blad maken dat 100% Utrechts is en voor minstens 90% uit beeldmateriaal bestaat. Dus houden we het kort. De Inktpot zal vanaf dit nummer met enige regelmaat verschijnen. Het werd tijd”, luidde het redactioneel van het eerste nummer. Elk nummer van dit kwartaal­blad had een eigen thema.

op