Maarten

In Maarten zijn twaalf korte strips over stadsheld Maarten, die tussen 2003 en 2009 verschenen in uitgaven van De Inktpot bijeengebracht, aangevuld met twee niet eerder verschenen verhalen. De meeste verhalen volgen hetzelfde stramien: de stad Utrecht wordt bedreigd door een groot – maar tamelijk surrealistisch – gevaar, waarop Maarten in actie komt en het gevaar bezweert doordat hij precies weet welke min of meer technische handeling hij moet verrichten om de orde der dingen te herstellen.

bladzijde uit Maarten bladzijde uit Maarten bladzijde uit Maarten

Als bijvoorbeeld de gebouwen van de stad tot leven komen, spoedt hij zich naar het (door Hoog Catharijne opgeslokte) verzekeringsgebouw De Utrecht waar een zekering in de stoppenkast vervangen moet worden – waarna de gebouwen weer tot rust komen. En als de tijd tot stilstand komt, weet hij dat hij diep onder de Utrechtse Dom een groot uurwerk weer op gang moet zien te brengen. Enzovoort. Maarten is een metafysische monteur: hij begrijpt de mechanismen die de realiteit kunnen verstoren en heeft de kennis en de instrumenten om de boel te repareren. Tenminste, meestal.

bladzijde uit Maarten

Alle verhalen spelen in Utrecht, in de eerste helft van de vorige eeuw de hoofdstad van het Nederlandse surrealisme en sinds begin deze eeuw de thuisbasis van De Inktpot.

Sfeer en vertellogica zijn geïnspireerd op de Arzach-verhalen van de Franse tekenaar Moebius (vooral op dat ene verhaal, Arzak, waarin de vliegende saurus kapot is). De verhalen die oorspronkelijk in zwart/wit gepubliceerd zijn, zijn voor deze uitgave – met potlood – ingekleurd.

Lees alles over deze strips in Maarten - een handleiding.

op