Eerlijk zullen we alles delen!

In december 2018 kregen alle vrijwilligers van de FNV (de zgn. kaderleden) als bedankje voor hun inzet een stripboek toegestuurd dat gemaakt was door De Inktpot. De FNV telt zo'n 28.000 kaderleden, dus het boek is in een voor De Inktpot ongekende oplage verschenen.

Het boek heet Eerlijk zullen we alles delen!. Er hebben zo'n 20 tekenaars aan meegewerkt. De meeste strips zijn kort, 2 à 3 bladzijden, en behandelen actuele onderwerpen; twee gaan over het ontstaan van de vakbeweging.

bladzijde uit Eerlijk zullen we alles delen! bladzijde uit Eerlijk zullen we alles delen! bladzijde uit Eerlijk zullen we alles delen!

De tekenaars hebben zich laten inspireren en informeren door kaderleden en bestuurders van de FNV. Dat leidde de ene keer tot een korte humor-strip, dan weer tot een soort journalistiek verslag in stripvorm, soms tot nog weer iets heel anders (een Ganzenbord!).

bladzijde uit Eerlijk zullen we alles delen! bladzijde uit Eerlijk zullen we alles delen! De verhalen zijn verzameld in verschillende sectoren van de FNV en komen uit verschillende delen van het land. Succesverhalen wisselen af met verslagen van moeizame onderhandelingen, lokale perikelen met landelijke kwesties die de journaals hebben gehaald.

Op onze facebookpagina staan foto's van de inhoud van het boek. Het boek komt niet in de winkel (maar het eerste exemplaar is intussen al op Marktplaats gesignaleerd).