1122

Een Utrechtse familiekroniek

Wie vermoordde bisschop Koenraad? Hoe belandde bisschop Godebald in het gevang? Wie veroorzaakte de grote stadsbrand van 1173? Wie bedacht de eerste werfkelder? Hoe werd de baksteen het belangrijkste bouwmateriaal? Waarom wilde koning Willem II Utrecht verwoesten? Wie waren de verschrikkelijke Tataren? Welke ridder pleegde de eerste politieke moord in het stadsbestuur?

In het stripbboek 1122 - Een Utrechtse familiekroniek worden al deze vragen beantwoord. Op 2 juni 1122 kreeg Utrecht stadsrechten. In het kader van de viering van 900 jaar stadsrecht brengt De Inktpot dit boek uit. Het verbeeldt de enorme ontwikkeling die Utrecht doormaakte in globaal de eerste twee eeuwen na de verlening van het stadsrecht aan de hand van de geschiedenis van één familie: de familie De Vries.

stamboom van de familie De Vries

In elke generatie is er een familielid dat op een of andere manier betrokken is bij een belangrijke gebeurtenis in de stadsgeschiedenis (de verle­ning van het stadsrecht, het graven van de Oude­gracht, de aanleg van de stadswal, een grote stadsbrand, de bouw van stenen huizen, de opstand van de gilden, enzovoort). Dat leidt tot zeven verhalen die gebeur­tenissen in een voor de stad cruciaal jaar verbeelden, steeds door de ogen van een lid van de familie in de desbetreffende generatie: Siert, Albert, Hendrik, Lammert, Jutte en haar opa Hendrik, Gerard, en tot slot Elisabeth, dochter van Lambert.

Zeven verhalen, zeven tekenaars

pagina over Siert: Wilbert van der Steen pagina over Jutte: Wilma van den Bosch pagina over Elisabeth: Brigida Almeida

Elk van de zeven hoofdstukken in het boek is getekend door een andere tekenaar van De Inktpot: Wilbert van der Steen, Ronald van der Heide, Niels Bongers, Nina Mathijsen, Wilma van den Bosch, Joshua Peeters en Brigida Almeida (en de cover door Albo Helm). Daardoor is de toon per verhaal verschillend. De geschiedenis van de stad en de geschiedenis van de familie houden de verhalen bij elkaar. Om het verhaal en het tekenwerk zo veel mogelijk historisch accuraat te maken, worden de tekenaars begeleid door deskundigen van onder andere Het Utrechts Archief.

Kopen?

1122 - Een Utrechtse familiekroniek is te koop bij diverse Utrechtse stripwinkels en boekwinkels voor €10,00. Ook bij beide partners in de ontwikkeling van het boek is het aan te schaffen: Oud-Utrecht, biedt het in hun webwinkel aan en het ligt in de winkel van Het Utrechts Archief (en tevens bij andere museumwinkels). Maar natuurlijk is het boek ook via het virtuele Inktpotwarenhuis aan te schaffen.